Restauratie

 
 

 
                

Restauratie van oude en antieke meubelen;

Het restaureren van oude en antieke meubelen vraagt naast kennis ook veel tijd, waardoor dit in veel voorkomende gevallen een dure aangelegenheid is. Restauratie wordt door ons meestal gedaan tussen specifieke werkzaamheden door, zodat dit uiteindelijk minder tijd in beslag neemt met veel lagere kosten.

 

 

     
Het restaureren van meubelen zoals wij dat doen;

Zoals reeds vermeld kost het restaureren van oude en antieke meubelen veel tijd en brengen,
daarom ook vaak hoge kosten met zich mee. De manier zoals wij werken gaat uit van het bepalen
voor de restauratie voor een vaste prijs, die niet gerelateerd is aan de aantal uren voor de restauratie.     
In de afgelopen jaren zijn er dan ook verschillende meubelen gerestaureerd.